Sabtu, Januari 07, 2017

MENANGANI ISU PENGAMBILAN WARGA KERJA ASING
OLEH SHAHBUDIN HAJI EMBUN

(sudah disiarkan dalam Berita Harian)


Isu yang berkaitan dengan buruh asing bukanlah sesuatu yang baru.Sejak tahun 90an lagi sehinggalah hari ini, ada sahaja isu –isu hangat yang boleh dibincangkan, baik di peringkat Parlimen sehinggalah di warong-warong kopi. Antara isu yang sering dibangkitkan ialah seperti isu lambakan warga kerja asing terutamanya mereka yang terdiri daripada pendatang tanpa izin .

Terdapat juga isu pekerja asing yang mengambil peluang menjalankan perniagaan dan sekaligus menguasai sesebuah kawasan seperti sekitar kawasan Chow Kit dan juga Pasar Borong Selayang.Golongan ini telah memonopoli tempat-tempat ini sehinggakan masyarakat tempatan agak bimbang untuk berada di kawasan yang dikuasai oleh pendatang asing ini.

Kita tidak nafikan bahawa pihak berkuasa telah mencuba yang terbaik untuk mengatasi masalah ini.Usaha yang dijalankan seperti operasi Pemutihan telah sedikit sebanyak membantu mengatasi masalah lambakan pekerja asing terutamanya mereka yang tidak mempunyai permit kerja yang sah.

Sungguhpun begitu, lambakan para pekerja  tanpa izin  terus masih menjadi isu yang tidak ada penghujungnya.Daripada beberapa laporan akhbar yang diperolehi, adalah dianggarkan terdapat 6.7 juta pendatang asing di Malaysia dan daripada jumlah itu, hanya 2.1 juta sahaja mempunyai permit yang sah.

Di sini juga timbulnya isu yang melibatkan jenayah di mana terdapat beberapa kes yang membabitkan pendatang asing.Pihak kerajaan melalui Polis, Jabatan Imigreasen contohnya telah melakukan pelbagai penguatkuasaan secara bersepadu untuk membendung kegiatan jenayah yang melibatkan warga asing ini .

Itu sebabnya saya amat tertarik hati dengan komitmen pihak kerajaan untuk mengkaji isu yang membabitkan peerja asing ini dengan lebih serius. Dalam ucapan penggulungan Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini ,Naib Presiden UMNO yang menjalankan tugas Timbalan Presiden, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi menegaskan bahwa Kerajaan akan mencari jalan terbaik bagaimana pekerja tempatan boleh mengambil peluang pekerjaan yang dikosongkan oleh buruh asing.

Sebagaimana maklum, Kementerian Dalam Negeri telahpun mengambil keputusan agar kemasukan pekerja asing dibekukan serta-merta bermula  pada 19 Februari 2016. Menurut Ahmad Zahid lagi keputusan ini telah memberi kesan besar kepada industri kelapa sawit dan industri pembuatan perabot. Pendapatan eksport negara dalam sektor berkenaan, telah mengalami kemerosotan dengan hanya RM8 bilion pada tahun 2016 sedangkan sasaran sebenar berjumlah RM10 bilion.

Dalam ucapannya itu ,Ahmad Zahid juga telah menjelaskan ,berdasarkan soal selidik yang dijalankan oleh Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia (FMM) mendapati 84% daripada pengusaha berdepan masalah kekurangan tenaga kerja berikutan pelaksanaan pembekuan pengambilan pekerja asing baru.

Dalam hal ini, Ahmad Zahid telah meminta Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Belia dan Sukan serta Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri melihat dan mengkaji isu ini kerana ia turut melibatkan masalah sosial dan ekonomi .

Kementerian Sumber Manusia contohnya boleh mewujudkan sebuah pusat latihan kemahiran kepada warga tempatan terutamanya dalam bidang yang memerlukan pekerja asing yang banyak seperti kemahiran dalam pembangunan binaan serta perladangan.

Selain itu, pihak kementerian  mungkin boleh menjalin kerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan bagi memberi galakan kepada golongan belia untuk memasuki pusat latihan ini. Sehubungan itu juga kerjasama boleh dijalin dengan Kementerian Pendidikan dengan menerapkan kemahiran –kemahiran ini dalam silibus pendidikan sekolah vokasional contohnya.

Tidak boleh dinafikan lagi bahawa cabaran yang dihadapi dalam menangani isu ini mesti ditangani dengan bijak dan dengan secara yang menyeluruh.Dalam hal ini, pihak -pihakyang terbabit perlu bersama-sama memberikan idea dan cadangan yang boleh memberi kebaikan dan manfaat kepada bidang dan industri yang memerlukan pekerja asing ,dan pada masa yang sama tidak mengetepikan peluang pekerjaan kepada pekerja tempatan .